موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
مقالات چاپ شده
جستجوی پیشرفته
کم کردن هزینه اجرای خدمات در یک محیط ابری (تک هدفه) و ارائه یک الگوریتم تکاملی چند منظوره برای بازسازی پلت فرم ابر با الگوریتم ژنتیک پرندگان
مشاهده مقاله
ارائه راهکار برای مشکل مسیریابی وسایل نقلیه بیمارستانها با استفاده از الگوریتم تکاملی چند هدفه
مشاهده مقاله
بررسی تاثیر فضاهای شهری (فضای سبز و پارک ها) بر رضایتمندی سکونتی (نمونه موردی: بوستان صاحب الامر)
مشاهده مقاله
تحلیل و بررسی فضای شهری (پیاده راه) با رویکرد ارتقای تعاملات اجتماعی (نمونه موردی:پیاده راه سلامت شهر شیراز)
مشاهده مقاله
بررسی تاثیر فضای سبز بر کیفیت ذهنی زیست جوامع انسانی (نمونه موردی پارک خلیلی در کلان شهر شیراز)
مشاهده مقاله
ارزیابی تاثیر شهرداری الکترونیک بر کاهش سفرهای درون شهری در مناطق غنی و فقیر کلانشهرها (نمونه موردی: مناطق 1 و 8 شهر شیراز)
مشاهده مقاله
بررسی ارتباط بین ابعاد مدل ویژگی های شغلی هاکمن و اولدهام برخشنودی شغلی کارکنان
مشاهده مقاله
بررسی اصول طراحی مطلوب در فضاهای آموزشی (مهدکودک ها برای کودکان بین 3-7 سال)
مشاهده مقاله
الگوی رفتار مردم در فضاهای شهری نمونه موردی: باغ هنر شیراز
مشاهده مقاله

اولین قبلی
1 2 3 4 5 6
بعدی آخرین