موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
درخواست حذف اضطراری در ایام امتحانات
  • دانشجویان عزیزی که در بازه ی زمانی مشخص شده موفق به حذف دروس مدنظر خود نشده اند، می توانند حداکثر 2 درس خود را به شرط آنکه تعداد واحد های کل به زیر 12 واحد نرسد با مراجعه حضوری به کارشناسان آموزش حذف نمایند. دقت کنید که در صورت حضور در جلسه امتحان امکان حذف درس تحت هیچ شرایطی وجود ندارد.

    1397/03/05-08:32:47