موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری درس درک و بیان 1 با سرکار خانم چم اخذ نموده اند:
 • ترتیب قرار گرفتن کارهای طول ترم بایستی به شرح ذیل باشد:

   

  1. تمرین خط .......افقی-عمودی-مورب​​

  2. تمرین اشکال هندسی .......مربع-دایره-بیضی

  3. تمرین خط پبشرفته .......

  4. تمرین نقطه و بافت ....... تمرین های کلاس + تمرین پایان ترم(موجود در مرکز کپی)

  5. تمرین هاشور

  6. تمرین بافت

  7. تمرین ترکیب .......تمرین بیرون کشیدن شکلهای متعدد از درون شکلی بزرگتر- تمرین ترکیب در قالب مثلث یا دایره یا مربع- تمرین ترکیب در راستای مفهوم پر(+) و خالی(-)

  8. تمرین کلاژ ....... کلاژ نقطه - کلاژ خط - کلاژ ترکیب - کلاژ ترکیب پر و خالی

  9. تمرین مفاهیم .......تضادها با مفخوم خاص (قطع کار 50*70)

  10. تمرین پرسپکتیو 1 نقطه ای و 2نقطه ای

  11. تمرین پرسوناژ

  12. تمرین درخت

  13. تمرین کروکی ....... بوسیله شبکه بندی – از روی عکس ها – از روی اسلایدها – تمرین با روان نویس و مارکر

  توجه: تا اینجا باید حداقل 13 کروکی کشیده باشید.

  پروژه پایانی:

  1. پروژه از خانه تا دانشگاه در مقوای 50 * 70

  2. کروکی 9 عدد به شرح زیر:

  1)مجموعه وکیل2) ارگ کریم خان3) با غ ارم یا باغ عفیف آباد4) نارنجستان قوام5)مسجد نصیرالملک

   6)و 7) با موضوع آزاد  8) و 9) از بناهای تاریخی شهرهای دیگر ایران (به جز شیراز)

  تمامی کارها (به جز پروژه ار خانه تا دانشگاه و تمرین مفاهیم)در قطع A3 به صورت افقی از سمت راست صحافی فنری شود.

  جلد آلبوم مقوای ماکت باشد.

  طراحی روی جلد مناسب موضوع درس کشیده شود.

   
  1397/03/17-10:46:23