قابل توجه دانشجویان محترم گرافیک و ارتباط تصویری
  • بدینوسیله به اطلاع میرساند که دانشجویان می بایست فرم آمادگی دفاع خود را حداکثر تا تاریخ 1397/04/13 تحویل کارشناس مربوطه (سرکار خانم افراسیابی) نمایند.

    1397/03/29-13:22:49