قابل توجه دانشجویان محترم گروه نقشه برداری
  • بدینوسیله به اطلاع میرساند که امتحان درس مبانی سنجش از راه دور جناب آقای مهندس طالعی چهارشنبه مورخ 1397/04/13 راس ساعت 10:30 در محل ساختمان فرهنگ شهر برگزار خواهد گردید.

    1397/04/04-14:56:55