قابل توجه دانشجویان محترم معماری
  • بدینوسیله به اطلاع می رساند دانشجویانی که متقاضی اخذ درس تنظیم شرایط محیطی2 در تابستان 1397 می باشند از تاریخ شنبه مورخ 1397/04/16 لغایت چهارشنبه 1397/04/20 به کارشناس گروه ( سرکار خانم افراسیابی) در ساختمان معلم مراجعه نمایند.

    1397/04/08-11:53:23