موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
تغییر ساعت کاری دانشگاه در تابستان
  • بدینوسیله به اطلاعیه کلیه دانشجویان می رساند که از امروز 1397/04/14 لغایت اول شهریورماه کلیه ساختمان های موسسه در روزهای پنجشنبه  تعطیل خواهد بود. ضمناً ساعت کار در سایر روزهای هفته از ساعت 30;7 تا 14:00 می باشد. 

    1397/04/14-09:10:10