موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرائی عمران:
  • احتراماً به اطلاع می رساند، جناب آقای مهندس منصوری روز سه شنبه مورخ 1397/04/26 از ساعت 9 الی 10:30 در ساختمان مدیریت (ایمان شمالی) حضور خواهند داشت.

    1397/04/25-10:45:16