قابل توجه دانشجویان محترم معماری
  • قابل توجه دانشجویان محترم معماری. لازم به ذکر است جهت دریافت پروژه های خود از ساختمان فرهنگشهر هرچه سریعتر تا تاریخ 1397/04/31 مراجعه کنید. در غیر این صورت هیچگونه مسئولیتی در قبال سالم بودن پروژه ها  نخواهد داشت.

    1397/04/25-11:44:39