انتصاب جناب آقای سجاد عوضی به سمت سرپرستی کاروان المپیاد ورزشی دانشجویان
  • طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر علی آهون منش دبیرکل و رئیس شورای مرکزی اتحادیه دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی غیرانتفاعی کشور، جناب آقای سجاد عوضی (مدیر تربیت بدنی آپادانا)  به سمت مسئول چهاردهمین دوره المپیاد ورزشی دانشجویان غیرانتفاعی سراسر کشور منصوب شدند. این موفقیت را خدمت ایشان، ریاست موسسه و سایر اعضای خانواده بزرگ آپادانا تبریک عرض می نماییم. به امید موفقیت های بیشتر و روزافزون.

    1397/05/03-10:27:14