پذیرش بدون کنکور رتبه های برتر در رشته های کارشناسی ارشد
 • به اطلاع می رساند بر اساس بخشنلمه ارسالی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری، دانشگاه آپادانا مجاز است معادل بیست درصد از ظرفیت هر یک از رشته های ارشد خود را از میان رتبه های برتر دانشجویان کارشناسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور پذیرش نماید. داوطلیان در صورت تمایل و دارا بودن شرایط زیر می توانند تا تاریخ پانزدهم مرداد ماه 1397 جهت تحویل مدارک خود به آموزش مراجعه کنند.

  1. قرار داشتن در بین 25 درصد برتر دانشجویانهم رشته و هم ورودی تا پایان نیمسال ششم بر اساس گواهی آموزش دانشگاه

  2. از مدت فراغت از تحصیل بیش از یک سال نگذشته باشد.

  3. دانشجو طی هشت نیمسال فارغ التحصیل شده باشد.

  مدیریت تحصیلات تکمیلی

  1397/05/04-11:55:39