تاریخ تحویل موقت پروژه های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته معماری
 • تاریخ تحویل موقت پروژه های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته معماری روز شنبه 27 ام مردادماه ساعت 8 الی 14 در ساختمان فرهنگ شهر می باشد.

  موارد تحویل موقت:

  الف-مطالعات:

  پرینت A4 مطالعهات به صورت پشت و رو

  ب-آلبوم نقشه ها(70*50):

  *پلان موقعیت:1:1000 یا 1:500

  *سایت پلان:1:500 یا 1:400

  *پلان های طبقات:1:200 یا 1:100(با جزیئات کامل)

  *برش ها:1:200 یا 1:100(درجهت توجیه طرح)

  *نماها:1:200 یا 1:100 (نماهای اصلی طرح)

  ج-معرفی سه بعدی طرح:

  *ماکت اتود:درمقیاس مناسب(قرارگرفته برروی سایت)

  *پرسپکتیوهای سه بعدی خارجی و داخلی:مورد تایید استاد محترم راهنما

  1397/05/06-12:53:22