موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه دانشجویان مهندسی عمران:
  • احتراماً به اطلاع می رساند، جناب آقای مهندس منصوری روز چهارشنبه مورخ 1397/05/10 از ساعت 9 الی 10:30 در ساختمان مدیریت (ایمان شمالی) حضور خواهند داشت.

    1397/05/09-12:38:21