برگزاری جشن پایان دوره اردوی 1 ماهه دانشجویان نقشه برداری
  • اردوی کارورزی دانشجویان نقشه برداری هر ساله به همت مدیرگروه محترم نقشه برداری جناب آقای مهندس راستگو و تنی چند از اساتید صاحب نام این رشته برگزار می شود. دانشجویان در این اردوی 1 ماهه به فراگیری تخصصی مباحث مهمی چون: نقشه برداری صنعتی و ساختمانی، نقشه برداری مسیر، نقشه برداری به شیوه پهباد، نقشه برداری به شیوه فتوگرامتری، نقشه برداری زیرزمینی، نقشه برداری به شیوه میکروژئودزی و ... می پردازند.

    اردوی کارورزی امسال از تاریخ 97/4/21 شروع و در تاریخ 97/5/9 به اتمام رسید. در جشن پایانی این اردو گروه برتر و دانشجوی برتر دوره نیز معرفی شدند.

    1397/05/10-07:40:08