قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد
  • قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد

    به اطلاع می رساند در صورت عدم تعیین تکلیف پایان نامه تا پایان مرداد ماه 97 بر اساس آیین نامه آموزشی منصرف از تحصیل شناخته می شوید.

    1397/05/10-10:29:31