موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه متقاضیان رشته های مهندسی پزشکی و مهندسی برق
  • احتراما به استحضار می رساند که مدیر گروه بخش های مهندسی پزشکی و مهندسی برق جناب آقای دکتر یزدانی روز دوشنبه مورخ97/5/22 راس ساعت 9 صبح جهت مشاوره و پاسخ به پرسش های متقاضیان عزیز در موسسه حضور خواهند یافت.

    1397/05/16-11:37:06