موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه دانشجویان مهندسی عمران:
  • احتراماً به اطلاع می رساند تاریخ تحویل پروژه های سازه های فولادی و بتن آرمه دانشجویانی که در نیمسال دوم 97- 1396 دروس مذبور را اخذ نموده اند، روز دوشنبه مورخ 1397/05/22 ساعت 9 صبح در محل ساختمان مدیریت (ایمان شمالی) می باشد. شایان ذکر است عدم حضور به موقع، به منزله صفر تلقی خواهد شد.

    1397/05/21-10:41:06