قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد عمران _ سازه
  • به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که تا کنون موفق به دفاع سمینار ، دفاع پروپوزال ، پیش دفاع و دفاع نهایی نشده اند می رساند اخرین مهلت تحویل فرم های مربوطه 1397/5/23 می باشد . عدم مراجعه برای دانشجویان ورودی 1395 به منزله ی برگزاری دفاع در آبان ماه خواهد بود . خاطر نشان می سازد دانشجویان ورودی 1394 و ماقبل در صورت عدم مراجعه تا تاریخ ذکر شده منصرف از تحصیل شناخته خواهند شد و کلیه عواقب آن به عهده شخص دانشجو می باشد . 

    1397/05/22-08:05:31