قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد معماری
  • قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد معماری

    به اطلاع می رساند دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد معماری  دانشجویان علیرضا امیدیان نیا، محمدحسین حقیر، احسان فیروزمندان روز شنبه مورخ 1397/06/17 ساعت 15:30 در سالن آمفی تئاتر ساختمان فرهنگشهر برگزار می گردد. 

    1397/06/17-12:35:43