موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
عدم برگزاری کلاس جناب آقای مهندس فروزش فر
  • بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم میرساند که کلیه کلاس های جناب آقای مهندس فروزش فر یکشنبه مورخ 1397/07/15 برگزار نمی گردد لازم به ذکر است جبرانی دروس مزبور متعاقبا اعلام خواهد گردید.

    1397/07/12-15:04:42