کارآموزی و پروژه
  • با سلام.قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری .دانشجویانی که در این ترم درس کارآموزی و پروژه مالی را اخذ نموده اند توجه داشته باشند جلسه توجیهی در روز یکشنبه مورخ 1397/07/22  ساعت 17/30 در کلاس 1402 ساختمان فرهنگ شهر با حضور مدیر گروه تشکیل می گردد.

    1397/07/21-12:53:30