برگزاری جلسه دفاع کارشناسی ارشد عمران - سازه
  • برگزاری جلسه دفاع کارشناسی ارشد عمران - سازه

    به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد عمران - سازه می رساند، جلسه پیش دفاع و دفاع از پایان نامه ، مورخ 1397/07/29 رأس ساعت 13:00 در سالن اجتماعات ساختمان فرهنگشهر برگزار می گردد.

    1397/07/22-10:01:04