دیدار دبیران انجمن علمی با ریاست موسسه، پروفسور شریعت
  • دبیران انجمن علمی دانشگاه صبح امروز در محل دفتر ریاست با پروفسور شریعت، ریاست موسسه دیدار کردند. در این دیدار دبیران انجمن ضمن ارایه گزارش از فعالیت های گدشته به بیان دغدغه ها و درخواست های خود از ریاست دانشگاه پرداختند. دکتر شریعت ضمن تشکر از زحمات انجمن های علمی دستورات لازم برای پیگیری درخواست های آنان را صادر کردند.

    1397/07/23-20:27:12