موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
عدم برگزاری کلاس فیزیک کاربردی سرکار خانم نادری
  • قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نقشه برداری:

    احتراماً به اطلاع می رساند کلاس فیزیک کاربردی با سرکار خانم نادری روز سه شنبه مورخ 1397/07/24 برگزار نمی گردد. جبرانی کلاس مزبور متعاقباً اعلام می گردد.

    1397/07/24-08:42:02