موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اساتید راهنما گروه کسب و کار جهت پایان نامه دانشجویان ورودی 1396
 • قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار مالی

  به اطلاع دانشجویان می رساند اسامی اساتید مورد تایید گروه کسب و کار مالی جهت تعیین استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد ورودی های 96 به شرح ذیل می باشد:

   

  1- آقای دکتر علی نقی مصلح شیرازی

  2- آقای دکتر علی انوری

  3- سرکار خانم دکتر کبیری

  4- سرکار خانم دکتر اوجی مهر

  5- آقای دکتر سعید همایون

  6- آقای دکتر عباس ثابت

  7- آقای دکتر موسی رحیمی

  8- سرکار خانم دکتر زکیه شوشتریان

  9- آقای دکتر اردلان فیلی

   

  *** لازم به ذکر است دانشجویان محترم می بایستی حداکثر مورخ 1397/08/08 فرم مربوط به تعیین اولویت استاد راهنما، جهت پایان نامه کارشناسی ارشد  را در سامانه تکمیل و اقدام کنند.

  1397/07/24-09:51:58