موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اسامی اساتید راهنما و مشاور پایان نامه جهت رشته کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار
 • قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار مالی

  به اطلاع دانشجویان می رساند اسامی اساتید مورد تایید گروه کسب و کار مالی جهت تعیین استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد ورودی های 96 به بعد به شرح ذیل می باشد:

   

  1- آقای دکتر علی نقی مصلح شیرازی

  2- آقای دکتر علی انوری

  3- سرکار خانم دکتر کبیری

  4- آقای دکتر عباس ثابت

  5- آقای دکتر موسی رحیمی

  6- سرکار خانم دکتر زکیه شوشتریان

  7- آقای دکتر اردلان فیلی

   

   

  1397/07/24-09:51:58