موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
آغاز به کار واحد مشاوره موسسه آموزش عالی آپادانا
 • مرکز مشاوره آپادانا با حضور 3 نفر از اساتید برجسته در خدمت دانشجویان گرامی می باشد.

  دکتر محمدرضا عرب: شنبه ها ساعت 30/14 الی 30/17

  دکتر احمدرضا مرادی: چهارشنبه ها ساعت 30/14 الی 17

   خانم دکتر رخشنده رو: یکشنبه ها ساعت 30/14 الی 17

  آدرس دفتر مشاوره:
  ساختمان حوزه مدیریت (معلم) طبقه اول واحد فرهنگی

  1397/07/24-10:08:04