جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد معماری - معماری
 • قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد معماری - معماری 

  جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری به شرح ذیل می باشد
  نام و نام خانوادگی محمد محمدپور شماره دانشجویی 95511202
  موضوع پایان نامه  طراحی مجتمع آموزشی هنر و معماری در شیراز با رویکرد کاهش مصرف انرژی
  استاد راهنما دکتر علی اسدپور
  استاد راهنما اول  
  استاد راهنما دوم  
  استاد مشاور مهندس سلما حائری
  استاد داور دکتر محمد علی آبادی
  زمان برگزاری 1397/0727
  ساعت برگزاری سالن اجتماعات ساختمان فرهنگشهر
  ساعت برگزاری 9:30

   

  نام و نام خانوادگی مژده جعفری شماره دانشجویی 93511112
  موضوع پایان نامه  طراحی خوابگاه دانشجویی دختران دانشگاه شیراز با تاکید بر روانشناسی اکولوژیک
  استاد راهنما دکتر علی اسدپور
  استاد راهنما اول  
  استاد راهنما دوم  
  استاد مشاور مهندس سلما حائری
  استاد داور دکتر محمد علی آبادی
  زمان برگزاری 1397/0727
  ساعت برگزاری سالن اجتماعات ساختمان فرهنگشهر
  ساعت برگزاری 9:30
   
  1397/07/24-11:19:58