موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1396
  • *** به اطلاع کلیه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد ورودی های 96  می رساند، جهت تکمیل فرم تعیین اولویت استاد راهنما جهت پایان نامه  تا حداکثر مورخ 1397/08/08 به سامانه مراجعه کرده و اقدامات لازم را انجام دهید. لازم به ذکر است در صورتی استاد راهنما انتخاب می گردد که مورد تایید شورای تحصیلات تکمیلی قرار بگیرد. 

    1397/07/25-10:19:15