موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اطلاعیه پروژه و کارآموزی کاردانی گرافیک و کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری
  • قابل توجه دانشجویان کاردانی پیوسته گرافیک و کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری

    احتراما" به استحضار می رساند جهت اطلاع از اساتید پروژه و کارآموزی خود وارد سامانه شده و انتحاب واحد خود را مشاهده نمایید.

    1397/10/28

    1397/07/28-08:32:07