موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اساتید راهنما گروه ارتباط تصویری جهت پایان نامه دانشجویان ورودی 1396
 • قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد ارتباط تصویری

  به اطلاع دانشجویان می رساند اسامی اساتید مورد تایید گروه ارتباط تصویری جهت تعیین استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد ورودی های 96 به شرح ذیل می باشد:

   

  1- دکتر بهمن فیزابی

  2- دکتر اشکان رحمانی

  ​3- دکتر مجیدرضا مقنی پور

  4- دکتر مجتبی شیدا

  5- دکتر مریم دشتی زاده

  6- دکتر علیرضا خاکپور

  7- دکتر فرهاد نادری

  8- دکتر ستاره احسنت

  9- دکتر مهدی ارجمند اینانلو

  10- دکتر مجید اسلمی

  11- دکتر حسین قاسم خانی

  12- دکتر محمدعلی کریمی پور

   

   

  *** لازم به ذکر است دانشجویان محترم می بایستی حداکثر مورخ 1397/08/08 فرم مربوط به تعیین اولویت استاد راهنما، جهت پایان نامه کارشناسی ارشد  را در سامانه تکمیل و اقدام کنند.

  1397/07/29-11:15:51