موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اسامی اساتید راهنما و مشاور پایان نامه جهت رشته کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
 • قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد شهرسازی - برنامه ریزی شهری

  به اطلاع دانشجویان می رساند اسامی اساتید مورد تایید گروه شهرسازی - برنامه ریزی شهری جهت تعیین استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد ورودی های 96 به بعد شرح ذیل می باشد:

   

  1- آقای دکتر محمدحسن طیبی

  2- آقای دکتر مهیار اردشیری

  3- آقای دکتر عبدالرضا پاکشیر

  4- آقای دکتر علی شمس الدینی

  5- آقای دکتر ناصر رضایی

  6- آقای دکتر علیرضا زارع

  7- آقای دکتر محمدرضا رضایی

  8- آقای دکتر مجید رحیمی

  9- خانم دکتر نسترن عبدالملکی

  10_ آقای دکتر اردلان افلاکی

   

  1397/07/29-11:21:35