موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اساتید راهنما گروه برنامه ریزی شهری جهت پایان نامه دانشجویان ورودی 1396
 • قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد شهرسازی - برنامه ریزی شهری

  به اطلاع دانشجویان می رساند اسامی اساتید مورد تایید گروه شهرسازی - برنامه ریزی شهری جهت تعیین استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد ورودی های 96 به شرح ذیل می باشد:

   

  1- دکتر رویا اطمینانی قصرالدشتی

  2- دکتر مهیار اردشیری

  3- دکتر عبدالرضا پاکشیر

  4- دکتر علی شمس الدینی

  5- دکتر ناصر رضایی

  6- دکتر محمد پایدار

  7- دکتر محمدرضا رضایی

  8- دکتر مجید رحیمی

  9- عبدالحسین ظریفیان مهر

   

  *** لازم به ذکر است دانشجویان محترم می بایستی حداکثر مورخ 1397/08/08 فرم مربوط به تعیین اولویت استاد راهنما، جهت پایان نامه کارشناسی ارشد  را در سامانه تکمیل و اقدام کنند.

  1397/07/29-11:21:35