موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اساتید راهنما گروه طراحی پارچه و لباس جهت پایان نامه دانشجویان ورودی 1396
 • قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس

  به اطلاع دانشجویان می رساند اسامی اساتید مورد تایید گروه طراحی پارچه و لباس جهت تعیین استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد ورودی های 96 به شرح ذیل می باشد:

   

  1- دکتر سید علی اکبر سیدی

  2- دکتر بهمن فیزابی

  3- دکتر ساسان سامانیان

  4- مهندس احمدرضا احمدی

  5- دکتر علی رمضانی قطب آبادی

  6- دکتر اشکان رحمانی

  7- دکتر محبوبه الهی

  8- دکتر سید جلال الدین بصام

  9- دکتر سید جواد درخشن

  10- دکتر محمدحسن رحیمی کهمینی

  11- دکتر مجتبی شیدا

   

  *** لازم به ذکر است دانشجویان محترم می بایستی حداکثر مورخ 1397/08/08 فرم مربوط به تعیین اولویت استاد راهنما، جهت پایان نامه کارشناسی ارشد  را در سامانه تکمیل و اقدام کنند.

  1397/07/29-11:27:01