موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اسامی اساتید راهنما و مشاور پایان نامه جهت رشته کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس
 • قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس

  به اطلاع دانشجویان می رساند اسامی اساتید مورد تایید گروه طراحی پارچه و لباس جهت تعیین استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد ورودی های 96 به بعد شرح ذیل می باشد:

   

  1- آقای دکتر سید علی اکبر سیدی

  2- آقای دکتر بهمن فیزابی

  3- آقای دکتر ساسان سامانیان

  4- آقای دکتراحمدرضا احمدی

  5- آقای دکتر علی رمضانی قطب آبادی

  6- خانم دکتر محبوبه الهی

  7- آقای دکتر سید جلال الدین بصام

  8- آقای دکتر سید جواد درخشن

  9_ جناب آقای دکتر سالار ظهوری

  10_ اقای دکتر عباس ثابت

  11_ جناب آقای شهریار اسدی

  12_ جناب آقای شهریار اسدی

  13_ خانم دکتر راضیه اردکانی

   

  1397/07/29-11:27:01