موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اساتید راهنما گروه عمران - سازه جهت پایان نامه دانشجویان ورودی 1396
 • قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد عمران - سازه

  به اطلاع دانشجویان می رساند اسامی اساتید مورد تایید گروه عمران - سازه جهت تعیین استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد ورودی های 96 به شرح ذیل می باشد:

   

  1- دکتر محمد محسن مشکسار

  2- دکتر سید احمد جنابعلی جهرمی

  3- دکتر آرش توتونچی

  4- دکتر داود قائدیان

  5- دکتر رضا رحمت خواه

   

  *** لازم به ذکر است دانشجویان محترم می بایستی حداکثر مورخ 1397/08/08 فرم مربوط به تعیین اولویت استاد راهنما، جهت پایان نامه کارشناسی ارشد  را در سامانه تکمیل و اقدام کنند.

  1397/07/29-12:08:03