موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد ورودی های 1395
  • قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد ورودی های 1395

    احتراما به اطلاع می رساند جهت تعیین استاد راهنما حداکثر تا مورخ 1397/08/08 به سامانه آموزشی مراجعه کرده و فرم تعیین استاد راهنما را تکمیل فرمایید.

    با تشکر 

    تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی آپادانا

    1397/07/29-12:32:24