موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی 1393 کارشناسی ارشد
 • قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی 1393 کارشناسی ارشد 

  احتراما به اطلاع می رساند دانشجویان ورودی سال 1393 در کلیه رشته های مقطع کارشناسی ارشد که تاکنون از پایان نامه خود دفاع ننموده اند به علت تکمیل شدن سنوات تحصیلی ایشان، از سوی معاونت آموزشی و شورای تحصیلات تکمیلی موسسه اخراج آموزشی شناخته می شوند. 

  با تشکر

  تحصیلات تکمیلی موسسه آپادانا

  1397/07/29

  1397/07/29-12:34:41