موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اساتید راهنما گروه عمران - مدیریت ساخت جهت پایان نامه دانشجویان ورودی 1396
 • قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد عمران - مدیریت ساخت

  به اطلاع دانشجویان می رساند اسامی اساتید مورد تایید گروه عمران - مدیریت ساخت جهت تعیین استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد ورودی های 96 به شرح ذیل می باشد:

   

  1- دکتر آرش توتونچی

  2- دکتر سید احمد جنابعلی جهرمی

  3- دکتر علی نقی مصلح شیرازی

  4- دکتر محمد محسن مشکسار

  5- دکتر اردلان فیلی

  6- دکتر عباس ثابت

  7- دکتر مهدی ابطحی

  8- دکتر داود قائدیان

  9- دکتر رضا رحمت خواه

  10- دکتر علی انوری

  11- دکتر عبدالرحیم طاهری

   

  *** لازم به ذکر است دانشجویان محترم می بایستی حداکثر مورخ 1397/08/08 فرم مربوط به تعیین اولویت استاد راهنما، جهت پایان نامه کارشناسی ارشد  را در سامانه تکمیل و اقدام کنند.

  1397/07/30-12:24:04