موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اسامی اساتید راهنما و مشاور پایان نامه جهت رشته کارشناسی ارشد عمران _ مدیریت ساخت
 • قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد عمران - مدیریت ساخت

  به اطلاع دانشجویان می رساند اسامی اساتید مورد تایید گروه عمران - مدیریت ساخت جهت تعیین استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد ورودی  96 به بعد شرح ذیل می باشد:

   

  1- آقای دکتر آرش توتونچی

  2- آقای دکتر سید احمد جنابعلی جهرمی

  3- آقای دکتر علی نقی مصلح شیرازی

  4- آقای دکتر محمد محسن مشکسار

  5- آقای دکتر اردلان فیلی

  6- آقای دکتر عباس ثابت

  7- آقای دکتر علی انوری

  8_ آقای دکتر امیر غلام پور

  9_ آقای دکتر سید حمید رضا هاشمی نسب 

  10_ آقای دکتر علیرضا والی پور

  1397/07/30-12:24:04