موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اسامی اساتید راهنما و مشاور پایان نامه جهت رشته کارشناسی ارشد کامپیوتر _ نرم افزار
 • قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد کامپیوتر - نرم افزار

  به اطلاع دانشجویان می رساند اسامی اساتید مورد تایید گروه کامپیوتر - نرم افزار جهت تعیین استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد ورودی های 96 به بعد شرح ذیل می باشد:

   

  1- آقای دکتر رضا بوستانی

  2- آقای دکتر رضا اکبری

  3- آقای دکتر پیروز شمسی نژاد

  4- اقای دکتر منصور امینی لاری

  5- خانم دکتر هاله همایونی

  6- آقای دکتر امید یزدانی

  7- خانم دکتر زهرا پور بهمن

  8- آقای دکتر رضا جاویدان

  9- خانم دکتر کیمیا بازرگان

   
   
  1397/07/30-12:31:25