موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اساتید راهنما گروه کامپیوتر - نرم افزار جهت پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1396
 • قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد کامپیوتر - نرم افزار

  به اطلاع دانشجویان می رساند اسامی اساتید مورد تایید گروه کامپیوتر - نرم افزار جهت تعیین استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد ورودی های 96 به شرح ذیل می باشد:

   

  1- دکتر رضا بوستانی

  2- دکتر رضا اکبری

  3- دکتر پیروز شمسی نژاد

  4- دکتر منصور امینی لاری

  5- دکتر فاطمه مویدی

  6- دکتر کیمیا بازرگان لاری

  7- دکتر هاله همایونی

  8- دکتر امید یزدانی

  9- دکتر زهرا پور بهمن

  10- دکتر سیدمهدی حضرتی فرد

  11- مهدا جنابعلی جهرمی

   
  *** لازم به ذکر است دانشجویان محترم می بایستی حداکثر مورخ 1397/08/08 فرم مربوط به تعیین اولویت استاد راهنما، جهت پایان نامه کارشناسی ارشد  را در سامانه تکمیل و اقدام کنند.
  1397/07/30-12:31:25