موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اسامی اساتید راهنما و مشاور پایان نامه جهت رشته کارشناسی ارشد معماری _ معماری
 • قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد معماری - معماری

  به اطلاع دانشجویان می رساند اسامی اساتید مورد تایید گروه معماری - معماری جهت تعیین استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد ورودی های 96 به بعد شرح ذیل می باشد:

   

  1- آقای دکتر علی اسدپور

  2- آقای دکتر مهیار اردشیری

  3-  آقای دکتر محمد پروا

  4- آقای دکتر خسرو موحد

  5- آقای دکتر هادی کشمیری

  6- آقای دکتر اردلان افلاکی

  7- آقای دکتر علیرضا غیورفر

  8- آقای دکتر محمدعلی تربیت جو

  9- آقای دکترحامد مضطرزاده

  10- آقای دکتر محمد حق شناس

  11- آقای دکتر احمد ترکمان

  12- آقای دکتر محسن نطنج

  13- آقای دکتر محمد مهدی حیدری

  14- آقای دکتر طهمورث ملک مرزبان

  15- آقای دکتر حسین عباسی مهر

  16- آقای دکتر وحید پرهوده

  17_ خانم دکتر ملیحه تقی پور

  18_  خانم دکتر معصومه سازنده

  19_ خانم دکتر افسانه سلطانی

  20_ خانم دکتر وحیده حجتی

  21_خانم دکتر سلما حائری

  22_ خانم دکتر ساناز حائری

   

   

  1397/08/02-09:23:44