موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اساتید راهنما گروه معماری - معماری جهت پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1396
 • قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد معماری - معماری

  به اطلاع دانشجویان می رساند اسامی اساتید مورد تایید گروه معماری - معماری جهت تعیین استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد ورودی های 96 به شرح ذیل می باشد:

   

  1- دکتر علی اسدپور

  2- دکتر محمد پایدار

  3- دکتر علیرضا غیورفر

  4- دکتر محمد پروا

  5- دکتر خسرو موحد

  6- دکتر هادی کشمیری

  7- دکتر ارسلان افلاکی

  8- دکتر عسل کمانی فرد

  9- دکتر محمدعلی تربیت جو

  10- دکتر حامد مضطرزاده

  11- دکتر محمد حق شناس

  12- دکتر مهیار اردشیری

  13- مهندس محسن نطنج

  14- مهندس امین محمودزاده

  15- مهندس طهمورث ملک مرزبان

  16- مهندس ساناز حائری

  17- مهندس سلماء حائری

   

  *** لازم به ذکر است دانشجویان محترم می بایستی حداکثر مورخ 1397/08/08 فرم مربوط به تعیین اولویت استاد راهنما، جهت پایان نامه کارشناسی ارشد  را در سامانه تکمیل و اقدام کنند.

  1397/08/02-09:23:44