موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اسامی اساتید راهنما و مشاور پایان نامه جهت رشته کارشناسی ارشد معماری _ داخلی
 • قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد معماری - معماری داخلی

  به اطلاع دانشجویان می رساند اسامی اساتید مورد تایید گروه معماری - معماری داخلی جهت تعیین استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد ورودی های 96 به بعد شرح ذیل می باشد:

   

  1- آقای دکتر علی اسدپور

  2- آقای دکتر محمد پروا

  3- آقای دکتر اردلان افلاکی

  4- آقای دکتر حسین عباسی مهر

  5- آقای دکتر علیرضا غیورفر

  6- آقای دکتر هادی کشمیری

  7- آقای دکتر محمد علی تربیت جو

  8- خانم دکتر ملیحه تقی پور

  9- خانم دکتر افسانه سلطانی

  10_ آقای دکتر محسن نطنج

  11_ آقای دکتر طهمورث ملک مرزبان

  12_ خانم دکتر سلما حائری

  13_ خانم دکتر ساناز حائری

  14_ خانم دکتر پریسا نامیان

   

   

  1397/08/02-10:49:06