موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اساتید راهنما گروه معماری - معماری داخلی جهت پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1396
 • قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد معماری - معماری داخلی

  به اطلاع دانشجویان می رساند اسامی اساتید مورد تایید گروه معماری - معماری داخلی جهت تعیین استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد ورودی های 96 به شرح ذیل می باشد:

   

  1- دکتر علی اسدپور

  2- دکتر علیرضا غیورفر

  3- دکتر محمد پروا

  4- دکتر هادی کشمیری

  5- دکتر عسل کمانی فرد

  6- مهندس محسن نطنج

  7- مهندس امین محمودزاده

  8- مهندس ساناز حائری

  9- مهندس سلماء حائری

  10- مهندس پریسا نامیان

   

  *** لازم به ذکر است دانشجویان محترم می بایستی حداکثر مورخ 1397/08/08 فرم مربوط به تعیین اولویت استاد راهنما، جهت پایان نامه کارشناسی ارشد  را در سامانه تکمیل و اقدام کنند.

  1397/08/02-10:49:06