موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
عدم برگزاری کلاس تاریخچه و مکاتب روانشناسی و نقد آن
  • به اطلاع میرساند.کلاس تاریخچه و مکاتب روانشناسی و نقد آن دکتر محسن زارع یکشنبه مورخ 98/8/6 برگزار نمیگردد.

    1397/08/06-12:08:52