عدم برگزاری کلاس های جناب آقای کمری سنقر آبادی
  • بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که کلیه کلاس های جناب آقای کمری سنقر آبادی شنبه مورخ 1397/08/19 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی دروس مزبور متعاقباً اطلاع رسانی خواهد گردید.

    1397/08/18-19:07:17