عدم برگزاری کلاس جناب آقای دکتر انوری
  • بدنوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که کلیه کلاس های جناب آقای دکتر انوری یکشنبه مورخ 1397/08/20 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی دروس مزبور متعاقباْ اطلاع رسانی خواهد گردید.

    1397/08/19-14:40:07