قابل توجه دانشجویان حسابداری
  • قابل توجه دانشجویان حسابداری

    به اطلاع می رساند آخرین مهلت انتخاب موضوع درس پروژه مالی و انتخاب محل کارآموزی گروه های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تا 30 آبان ماه 97 می باشد و بعد از تاریخ مذکور هیچ درخواستی تأیید نمی شود.

    1397/08/23-11:18:33