عدم برگزاری کلیه کلاس های جناب آقای مهندس امینی
  • بدینوسیله به اطلاع میرساند کلیه کلاس های جناب آقای مهندس امینی چهارشنبه مورخ 1397/09/07 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی دروس مزبور متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید.

    1397/09/06-18:01:35