کلاس جبرانی فیزیک کاردانی معماری
  • قابل توجه دانشجویان محترم کاردانی معماری 

    کلاس جبرانی فیزیک با سرکار خانم دکتر شیرین منش جمعه مورخ 97/09/09 ساعت 10:00 الی 12:00 در ساختمان فرهنگشهر برگزار می گردد.

    1397/09/07-16:13:21