کلاس جبرانی فیزیک کاردانی عمران
  • قابل توجه دانشجویان محترم کاردانی عمران

    کلاس جبرانی فیزیک با سرکار خانم دکتر شیرین منش جمعه مورخ 97/09/09 ساعت ۱۲:00 الی ۱۴:00 در ساختمان فرهنگشهر برگزار می گردد.

    1397/09/07-16:18:25