کلاس جبرانی آز فیزیک کاردانی عمران
  • قابل توجه دانشجویان محترم کاردانی عمران

    کلاس جبرانی آز فیزیک با سرکار خانم دکتر شیرین منش جمعه مورخ 97/09/09 ساعت ۱۴:00 الی ۱۶:00 در ساختمان فرهنگشهر برگزار می گردد.

    1397/09/07-16:20:50