عدم برگزاری کلاس جناب آقای دکتر کشفی
  • بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که کلاس فارسی جناب آقای دکتر کشفی دوشنبه مورخ 1397/09/12 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی درس مزبور متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید.

    1397/09/10-15:04:38