کسب مقام قهرمانی سرکار خانم مریم اسماعیلی در مسابقات کاراته قهرمانی سبک شوتوکان بین المللی SKI
  • کسب مقام قهرمانی سرکار خانم مریم اسماعیلی در مسابقات کاراته قهرمانی سبک شوتوکان بین المللی SKI در دورشته کمیته و کاتا را به ایشان و خانواده گرامیشان تبریک عرض می نماییم.

    به امید موفقیت روز افزون ایشان و سایر ورزشکاران موسسه آموزش عالی آپادانا در تمامی مجامع ورزشی

    1397/09/10-19:58:37