امتحان میان ترم زبان تخصصی
  • قابل توجه دانشجویان محترم

    به اطلاع می رساند امتحان میان ترم زبان تخصصی با سرکار خانم امیر صدری روز جمعه مورخ 97/09/16 ساعت 13:00 در ساختمان فرهنگشهر برگزار می گردد.

    1397/09/11-10:27:26